Smeul's Buzz Life - Bonnie Kellswater

En omplåstrad ägodel

För de som har en iphone är det viktigt att det finns bra ställen att laga sin telefon. Det är ju så att den kan gå sönder och eftersom det är en ganska kostsam produkt vill man säkert satsa på att laga den om den skulle fallera på något sätt. När nya produkter uppstår så finns det många yrken som följer i spåret och i detta fall har det uppstått reparatörer som kan laga iphone. Om man tar kontakt med en duktig reparatör så kommer man inte att bli besviken utan får tillbaka till kära mobil omplåstrad.